آخرین اخبار
وظائف قوه قضائيه
1396/05/21

قوه قضائیه پرچم‌دار استیفای حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع باشد

 

آیةاللهالعظمی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۲ تیر در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور، با اشاره به صلاحیتها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه این قوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت کلان کشور، نگاه تحولی در همه عرصههای قوه قضاییه را ضروری برشمردند و گفتند: پیگیری حقوقی مسایل و قضایای بینالمللی نیز بسیار مهماند. قوه قضاییه باید در موضوعاتی همچون تحریمها، مصادرههای آمریکاییها، تروریسم و یا حمایت از شخصیتهای مظلوم دنیا همچون آیةالله شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیةالله خامنهای، «نگاه تحولی و جهادی» در برنامهریزیها و اقدامات در قوه قضاییه را ضروری خواندند و با اشاره به جایگاه قانونی بالای این قوه و تأثیرگذاری آن بر دو قوه دیگر و در مسایل عمومی کشور، خاطرنشان کردند: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.

ایشان موضوعاتی همچون مسئله انتخابات، ریزگردها و بورسیهها را نمونههایی از عرصههای لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند.

رهبر انقلاب اسلامی، حضور رئیس قوه قضاییه در مجامع فراقوهای همچون شورایعالی امنیت ملی و شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی را از دیگر ظرفیتهای قانونی این قوه برشمردند و تأکید کردند: آیةالله آملی لاریجانی بهواسطه شخصیت و فضل علمی قطعاً میتوانند در این مجامع تأثیرگذاری بالایی داشته باشند.

حضرت آیةالله خامنهای، پیگیری حقوقی مسایل و قضایای بینالمللی را نیز بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: قوه قضاییه باید در موضوعاتی همچون تحریمها، مصادرههای آمریکاییها، تروریسم و یا حمایت از شخصیتهای مظلوم دنیا همچون آیةالله شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.

ایشان، نقشآفرینی در موضوع «آسیبهای اجتماعی» را از دیگر وظایف قوه قضاییه دانستند.

©تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی می باشد